[VIẾT NGẮN] Với người lòng như biển.

1. Trong cuộc sống, điều đáng tiếc nhất là để mất sự hồn nhiên và mơ mộng. Người nghệ sĩ thực ra là người nuôi dưỡng được ngọn lửa mơ mộng trong tâm hồn. Bằng tác phẩm của mình, đôi khi, anh ta giúp cho những tâm hồn khô cằn khác một ngày đứng lại, … Continue reading [VIẾT NGẮN] Với người lòng như biển.