ALL MY POSTS

SÁNG TÁC LƯU VONG (phần 1)

(Bài dưới đây được dịch từ bản audio buổi trò chuyện với các nhà văn Amitava Kumar, Davide Enia và Linda Lê, được dẫn dắt bởi người dẫn chương trình Aurélie Charon (France Culture) trong khuôn khổ chương trình Assises Internationales du Roman tại Lyon, ngày 22.5.2019.]   Hiện diện trong nhiều sáng tác của … Continue reading SÁNG TÁC LƯU VONG (phần 1)

NHỮNG LỐI VÀO TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO

Sơn Ca "Gần như không có gì. Tựa một vết chích côn trùng thoạt tiên tưởng rất nhẹ" (1) Văn chương Patrick Modiano giống như cách người ta đi sượt qua nhau, đọc lần đầu cảm giác "gần như không có gì", nhưng rất có thể kiểu văn chương vẻ ngoài giản dị ấy sẽ … Continue reading NHỮNG LỐI VÀO TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO

[DỊCH] Xanh dương

Để thấy mầu xanh dương, chúng ta ngắm bầu trời. Trong mắt kẻ trên trời mặt đất xanh dương. Xanh dương bởi tự nó xanh hay bởi nó xa ? Hay bởi niềm luyến tiếc vô ngần. Điều không thể chạm mãi biếc xanh. (Claire Lispector) Sơn Ca chép tay và dịch

[VIẾT NGẮN] Thành phố biển, tháng tư.

Thành phố ngày chủ nhật yên tĩnh như bản nhạc không lời, mà, tiếng bước chân trồi lên trên con đường lát gạch khấp khiểng, vang vọng trong ngõ nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà, và, có thành phố nào lại thiếu vắng tiếng chim ca? Biển phẳng lặng như một tấm toan … Continue reading [VIẾT NGẮN] Thành phố biển, tháng tư.