[PHIM] Phù Vân của Mikio Naruse và Khách sạn ven sông của Sang-Soo Hong

“Ngày đầu tiên sau khi chết bạn làm gì?” (Thơ Phan Nhiên Hạo) “A! Tôi sẽ tự tử nếu tôi không biết rằng chính cái chết cũng không phải là yên nghỉ; và cả trong nấm mồ, vẫn còn một khắc khoải kinh khiếp đang chờ ta.” (Albert Camus – trích Carnets) Đây là hai … Continue reading [PHIM] Phù Vân của Mikio Naruse và Khách sạn ven sông của Sang-Soo Hong