[VOICE] TỪ ROMAIN GARY ĐẾN ÉMILE AJAR

Mời nghe giọng đọc Sơn Ca tại: https://www.youtube.com/watch?v=ivv5sPdwlW8 Bản text đầy đủ mời xem tại đây, vì thời lượng phát thanh có hạn nên bản thu âm ngắn hơn một chút so với bản text: https://sonca.fr/2021/06/25/tu-romain-gary-den-emile-ajar-toi-cuoi-cung-da-the-hien-minh-tron-ven/ Hoặc tại địa chỉ của đài RFI Tiếng Việt: Từ Romain Gary đến Émile Ajar: “Tôi cuối cùng đã … Continue reading [VOICE] TỪ ROMAIN GARY ĐẾN ÉMILE AJAR

[VOICE] NHỮNG LỐI VÀO TIỂU THUYẾT PATRICK MODIANO

Mời nghe giọng đọc Sơn Ca tại: https://www.youtube.com/watch?v=jG9ClBmQNec Bản text đầy đủ mời xem tại đây, vì thời lượng phát thanh có hạn nên bản thu âm ngắn hơn một chút so với bản text:  https://sonca.fr/2021/06/04/nhung-loi-vao-tieu-thuyet-patrick-modiano/ Hoặc tại địa chỉ của đài RFI Tiếng Việt: Những lối vào tiểu thuyết Patrick Modiano