“VIẾT DƯỚI ÁNH ĐÈN DẦU” CỦA BÙI XUÂN PHÁI

Viết dưới ánh đèn dầu là một quyển sách tập hợp 254 ghi chép ngắn trăn trở về nghệ thuật và quan điểm sáng tác của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Đây là quyển sách song ngữ, nhỏ xinh, có nhiều tranh minh họa đẹp, được nhà xuất bản Mỹ thuật cho ra mắt nhân … Continue reading “VIẾT DƯỚI ÁNH ĐÈN DẦU” CỦA BÙI XUÂN PHÁI