Mời nghe giọng đọc Sơn Ca tại:

Bản text đầy đủ mời xem tại đây, vì thời lượng phát thanh có hạn nên bản thu âm ngắn hơn một chút so với bản text:

Từ Romain Gary đến Émile Ajar: “Tôi cuối cùng đã thể hiện mình trọn vẹn”

Hoặc tại địa chỉ của đài RFI Tiếng Việt:

Từ Romain Gary đến Émile Ajar: “Tôi cuối cùng đã thể hiện bản thân trọn vẹn”

One thought on “[VOICE] TỪ ROMAIN GARY ĐẾN ÉMILE AJAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s