Để thấy mầu xanh dương, chúng ta ngắm bầu trời. Trong mắt kẻ trên trời mặt đất xanh dương. Xanh dương bởi tự nó xanh hay bởi nó xa ? Hay bởi niềm luyến tiếc vô ngần. Điều không thể chạm mãi biếc xanh.

(Claire Lispector)

Sơn Ca chép tay và dịch

6 thoughts on “[DỊCH] Xanh dương

  1. mình đọc đi đọc lại cái câu bạn viết, thấy có vẻ như là “aux yeux de celui qui…” nghe xuôi tai hơn. không biết mình nghĩ có đúng k…

    Like

      1. à cái này mình biết, nhưng mà chữ “qui” mà k có “celui” thì mình thấy lạ thôi. Mà chắc là chỉ có mình thấy lạ hì hì

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s