Một nhà văn không bao hàm một con người. Nhà văn chỉ là một phần của một con người. Nhưng một nhà văn giúp cho con người (đang mang một nhà văn bên trong mình) tìm thấy nhiều con người khác bên trong mình.

Chúng ta viết để kể chuyện, để khám phá bên trong, để kết nối bên ngoài.

Chúng ta viết không phải để người khác chấm điểm, không phải để chờ đợi nhận lại, càng không phải để cố gắng cho đi.

Chúng ta viết để tìm kiếm, để đạt tới, để khẳng định, nhưng cũng là hành trình để chối bỏ, để xóa đi, để phủ định.

Chúng ta viết vì không thể không viết. Viết để tồn tại. Viết để tan đi.
 
Chúng ta viết để đáp lại những tiếng vọng từ muôn ngàn cuốn sách đã cất lên những tiếng ca thầm lặng nuôi dưỡng, an ủi, chở che tâm hồn chúng ta khi bước trong đời.
 
Sơn Ca|2020
 
Photo: Sơn Ca
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s