[THƠ SƠN CA] Sur la rivière des mots

(Tiếng Việt bên dưới) 

Je décolle toutes les étiquettes

J’efface mon visage

Je n’ai pas de nationalité

 

Comme un arbre

mais je vole

 

À cet instant je nage sur la rivière des mots

Je suis exilée au pays des lettres

 

La poésie est un voilier

Le roman est un bateau

Mais le quel est le phare

Et où est la terre ferme?

 

Tôi cởi bỏ nhãn mác

tôi xóa đi khuôn mặt

tôi không có quốc tịch

 

như một cái cây

nhưng tôi bay

 

trong khoảnh khắc bơi trên dòng sông chữ

tôi tha hương trong vương quốc của ngôn từ

 

bài thơ là một cánh buồm

tiểu thuyết là một con tầu

vậy điều gì là ngọn hải đăng

và đất liền thì ở đâu?

@Sơn Ca 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s