KHI VĂN CHƯƠNG “BẢO TRÌ Ý THỨC LÀM NGƯỜI”: ĐỌC “LINH SƠN” CỦA CAO HÀNH KIỆN

Bài đăng trên tạp chí Sông Hương. Mất mát, tận cùng của mất mát. Cô đơn, tận cùng của cô đơn. Thực tại “vặn xoắn con người đến mức cảm giác không còn hình hài”. Một người khao khát quê hương nhưng phải từ bỏ vì “muốn tồn tại và giữ “bộ mặt thật” mẹ … Continue reading KHI VĂN CHƯƠNG “BẢO TRÌ Ý THỨC LÀM NGƯỜI”: ĐỌC “LINH SƠN” CỦA CAO HÀNH KIỆN

“VIẾT DƯỚI ÁNH ĐÈN DẦU” CỦA BÙI XUÂN PHÁI

Viết dưới ánh đèn dầu là một quyển sách tập hợp 254 ghi chép ngắn trăn trở về nghệ thuật và quan điểm sáng tác của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Đây là quyển sách song ngữ, nhỏ xinh, có nhiều tranh minh họa đẹp, được nhà xuất bản Mỹ thuật cho ra mắt nhân … Continue reading “VIẾT DƯỚI ÁNH ĐÈN DẦU” CỦA BÙI XUÂN PHÁI